ינבוט מסקיטו תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Prosopis juliflora