שיטת גלפין תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Senegalia galpinii