איקליפטוס סטריקלנד תמונה קודמת  © Photo: Ailon Calev  
 
Eucalyptus stricklandii