איקליפטוס סטריקלנד תמונה הבאה  © Photo: Ailon Calev  
 
Eucalyptus stricklandii