קורימביה פיציפוליה אילנות, 6-2014 תמונה קודמת  © Photo: Ailon Calev  
 
Corymbia ficifolia