מללויקה פרייס תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Melaleuca preissiana