מללויקה פרייס , 3-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Melaleuca preissiana