איקליפטוס שחור-סות תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus melanophloia