איקליפטוס לויקוקסילון תת-מין מגלוקרפה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus leucoxylon subsp. megalocarpa