איקליפטוס מקרנדרה אילנות, 6-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus macrandra