ינבוט מאפיר תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Prosopis cineraria