הרפוליה עצית תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Harpullia arborea