יוקה אלוואית תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Yucca aloifolia