לופוסטמון צביר תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Lophostemon confertus