לופוסטמון לקטיפלואוס תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Lophostemon  lactifluus