איקליפטוס גומפוקורנוטה מיכלוא תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus x gomphocornuta