סיסם הודי אילנות מערב, 5-2014 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Dalbergia sissoo