שיטה טטרגונופילה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Acacia tetragonophylla