שיח-אברהם נגונדו תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Vitex  negundo