תבטיה הרדופית אילנות, 5-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cascabela thevetia