קטלפה ביגנונית תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Catalpa bignonioides