בולוסנתוס נאה רמת אביב, 5-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Bolusanthus speciosus