ינבוט אפיניס , 4-2014 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Prosopis affinis