אורן קנרי אילנות, 4-2014 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus  canariensis