ברכיכיטון צפצפתי אילנות, 4-2014 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Brachychiton populneus