איקליפטוס סרג'נט אילנות, 4-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus sargentii