אגס קלרי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pyrus calleryana