קליסטמון ארגמני תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Callistemon coccineus