אורן ארוך-עלים תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus roxburghii