קורימביה פפואנה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Corymbia papuana