קליסטמון תרוג תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Callistemon citrinus