איקליפטוס המקור תת-מין סובצינראה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus camaldulensis subsp. subcinerea