שיח-אברהם משולש תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Vitex trifolia