קליטריס מכחיל תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Callitris columellaris