אגון גמיש פרת אוסטרליה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Agonis flexuosa