הדר החושחש תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Citrus aurantium