איקליפטוס פולכלה תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Eucalyptus pulchella