איקליפטוס ביקולור תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Eucalyptus bicolor