איקליפטוס לויקוקסילון תת-מין לויקוקסילון תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Eucalyptus leucoxylon subsp. leucoxylon