יוקה אלוואית אילנות, 2-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Yucca aloifolia