אנגופורה קוסטטה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Angophora costata