שיח-אברהם משולש תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Vitex trifolia