מכנף נאה תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Tipuana tipu