רוביניה בת-שיטה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Robinia pseudoacacia