אוג גלוני תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Rhus undulata