אגס קלרי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Pyrus calleryana