אורן ארוך-עלים תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus roxburghii