אורן מרקוס תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus merkusii