אורן אלדריקה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus Pinus brutia var. eldarica