אורן אלדריקה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus Pinus brutia var. eldarica